header
 

Welkom / Bienvenue / Willkommen /Welcome
Senior Service Club

Vereniging Zonder Winstoogmerk / Organisation sans but lucratif
Ondernemingsnummer 432.533.886 Numéro d'entreprise
seniorservice.club@gmail.com. 
Afbeelding
Senior Service Club
bar
Klik hier

Vrijwilligers gezocht:Klik hier
Veranderen en Vernieuwen in 2016: Klik hier
Nieuws van de dag:Klik hier

bar

De vereniging heeft tot doel aan iedereen de gelegenheid te geven zich vrij en in groep te ontspannen op cultureel, educatief en sportief vlak.

het is eveneens de doelstelling om in groep te bouwen aan een betere wereld waarbij de aandacht gaat naar verdraagzaamheid, steun, aandacht en bijstand zwakkeren en minderbedeelden.

De vereniging is een vereniging, opgericht in 1971 in de schoot
van het OCMW ( COO ) verzusterd met de Stichting Welzijn uit Ridderkerk en heeft geen enkele binding met Mutualiteiten, filosofische of politieke instanties en respecteert als pluralistische instelling de eigenheid van de leden.
bar

Veranderen en Vernieuwen: http://seniorserviceclub.blogspot.beUw dagblad - Votre journal - Ihr Tageszeitung - Your newspaper 
Afbeelding
Metrotime Klik hier
Het laatste Nieuws Klik hier
Het Nieuwsblad Klik hier
Gazet van Antwerpen Klik hier
Het belang van Limburg Klik hier
De telegraaf Klik hier
Het algemeen dagblad Klik hier
De Volkskrant Klik hier
De Ware tijd Klik hier
Die Burger Klik hier
Metrotime Klik hier
Derniére Heure Klik hier
Le Soir Klik hier
La Libre Klik hier
La Monde Klik hier
Le Figaro Klik hier
La Tribune Klik hier
Der Bild Klik hier
Der Spiegel Klik hier
Stern Klik hier
Welt Klik hier
Zeit Klik hier
Daily Mail Klik hier
The Independent Klik hier
The Observer Klik hier
Belfast Telegraph Klik hier
Irish Independent Klik hier
Irisch Examiner Klik hier
International Herald Tribune Klik hier

Meteo 
Afbeelding
Het weeroverzicht vandaag: Klik hier

Bulletin meteorologique de l'Europe: Klik hier

Allgemein wetterbericht: Klik hier Klik hier

Weather report of Europa: Klik hier


Senior Platform - Plate forme -Plattform  
Afbeelding
AGE is een open Europees platform voor alle organisaties die op de hoogte willen zijn en mee willen praten over Europese ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing.
Senior Service club lid van Fedos Afgevaardigde bij Age
Georgette De Wit,Raadgevend Comité voor de Pensioensector.

" Age " België - Belgique
Klik hier

" Age " est une plate-forme européenne ouverte pour toutes organisations qui veulent étre au courant et veulent participer à la conversation au sujet des développements européens dans le domaine du vieillissement des populations.
Klik hier

" Age " ist eine geüffnete europäische Plattform für alle Organisationen, die sind informiert und wunschen teilnehmen an einem converstation hinsichtlich ist der europäischen Entwicklungen in auffangen des demographischen Alterns wünschen.
(es gibt keine deutsche Plattform)
Klik hier

AGE is an open European platform for all organisations wanting to know the latest news and willing to debate about the European development concerning elderly people.
Klik hier


Jongeren site - Portail de la jeunesse - Jugendportal - Youth Portal 
Afbeelding

Jongeren site - Portail de la jeunesse - Jugendportal - Youth Portal
2010-2018

Alle informatie : Klik hier

Debate Europe 
Afbeelding
Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion

Klik hier

"Debate Europe" :
Klik hier

Geef richting aan de toekomst van Europa. Neem deel aan discussies en geef uw mening over de uitdagingen waar Europa voor staat.
Gaan we de goede kant op? Houden de EU-instellingen zich bezig met de echt belangrijke zaken? Of zijn ze bemoeiziek op onbelangrijke gebieden en niet doortastend genoeg als het er werkelijk toe doet, bijvoorbeeld op het terrein van werkgelegenheid en consumentenbescherming? Wat is uw mening over klimaatverandering?
Waar liggen de grenzen van Europa? Grijp deze kans en draag uw steentje bij aan de toekomst van Europa.
---
Aidez-nous à façonner l'avenir de l'Europe! Participez aux débats et donnez-nous votre avis sur les enjeux auxquels l'Europe est aujourd'hui confrontée.
Pensez-vous que l'Europe va dans la bonne direction? Pensez-vous que les institutions sont utiles dans les domaines importants? Pensez-vous qu'elles interviennent trop dans des domaines secondaires et pas assez dans d'autres, comme l'emploi et la protection des consommateurs? Que pensez-vous du débat sur le changement climatique?
Où doivent s'arrêter les frontières de l'Europe? Ne laissez pas passer l'occasion de donner votre avis sur la voie à suivre!
---
Bestimmen Sie die Richtung der künftigen Entwicklung Europas mit! Beteiligen Sie sich an den Debatten, die Sie interessieren, und äußern Sie Ihre Meinung über die Herausforderungen, vor denen Europa heute steht.
Halten Sie die eingeschlagene Richtung für richtig? Bringt die Tätigkeit der Institutionen einen Zugewinn genau dort, wo es tatsächlich sinnvoll ist? Kümmern sie sich zu sehr um unwesentliche Dinge, dafür aber nicht genug um Bereiche wie beispielsweise die Sicherung von Arbeitsplätzen oder den Verbraucherschutz? Wie ist Ihre Haltung in der Debatte über den Klimawandel?
Wo liegen für Sie die Grenzen Europas? Nutzen Sie diese Gelegenheit und bestimmen Sie unseren Weg mit
---
Help give direction to the future of Europe. Join in any number of debates and give us your views on the challenges facing Europe today.
Do you think it's going in the right direction? Are the institutions making a difference where it really counts? Are they being overly meddlesome in trivial areas and not meddlesome enough in others, such as securing jobs and protecting consumers? Where do you stand on the climate change debate?
Where do you see Europe's borders ending? Take this opportunity to play your part in defining the road ahead.

Senior Service Club steunt - soutient - unterstützt - supports 
Afbeelding
Rode Kruis
Klik hier
Klik hier

Crois Rouge
Klik hier
Klik hier

Rote Kreuz
Klik hier
Klik hier

Red Cross
Klik hier


Senior Service Club steunt de gezinsbond 
Afbeelding
Gezinsbond nationaal
Klik hier

Grootouders- en Seniorenactie
Klik hier


Senior Service Club steunt - unterstützt 
Afbeelding
Stichting Bejaarden Hoegaarden-België

Verzusterd met :

Stichting Bejaarden Ridderkerk - Nederland
Klik hier

Senioren Walheim - Duitsland
Klik hierSenior Service Club steunt - soutient - unterstützt - supports 
Afbeelding
SOS-Kinderdorpen
Klik hier

SOS-villages Enfants
Klik hier

SOS-Kinderdorf
Klik hier

SOS-Childrensvillages
Klik hier


Senior Service Club steunt - VOS-Pajottenland Tofclubkamp 
Afbeelding
Tofclubkamp maakt deel uit van VOS-Pajottenland vzw Inclusie Vlaanderen.
Deze vzw organiseert allerlei activiteiten ivm vrije tijd, ontspanning en sport voor personen met een verstandelijke handicap.

Het kamp wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.
In ruil voor hun inzet, enthousiasme en glimlach krijgen de begeleiders een onvergetelijke week en hebben zij de voldoening om anderen dé vakantieweek van hun leven te bezorgen

Het verblijf, de maaltijden en vervoer van én naar de kampplaats worden door ons geregeld.
Contactpagina of mail naar info@tofclubkamp.be

VOS-Pajottenland Tofclubkamp
Klik hier


Fedos 
Afbeelding
Federatie Onafhankelijke Senioren Belgium is een pluralistische seniorenorganisatie, vertegenwoordigd in tal van Europese, nationale, regionale en lokale overlegorganen.
FedOSis een erkende en gesubsidieerde organisatie.
155 verenigingen zijn lid van het verbond en bieden een ganse waaier van diverse thema's, objectief en vanuit een brede invalshoek.
Zo krijgen de senioren een genuanceerd en waarheidsgetrouw beeld van actuele onderwerpen. Jaarlijks wordt er een gevarieerd en op de actualiteit en wensen van de afdelingen gebaseerd vormingsaanbod uitgewerkt.

Alle informatie : info@fedos.be
Klik hier

Senior Service Club steunt - Dierenbescherming  
Afbeelding
Het inititiatief waarbij alle asielen ‘knittens’ gaan verkopen.

Als steun breien de leden van de breiclub katjes om langs die weg de asiel te helpen.

Alle informatie:
Klik hier

Info breiclub :
Klik hier 
Afbeelding


 
Afbeelding


Copyright © 2008 ~ Senior Service Club
WebDesign By Stijn Dumoulin